Zaćma - możliwe powikłania po operacji

Powikłania pooperacyjne

Operacyjne usuwanie zaćmy tak, jak każda inwazyjna interwencja medyczna może wiązać się z wystąpieniem powikłań. Intensywny rozwój okulistyki sprawił, że powikłania po operacji zaćmy występują coraz rzadziej, jednak należy mieć świadomość ich istnienia.

Powikłania po operacji zaćmy

Powikłania wczesne

Do powikłań wczesnych, które mogą wystąpić po usunięciu zaćmy należy ostre pooperacyjne zapalenie wnętrza gałki ocznej. Przyczyną tego powikłania jest zakażenie, najczęściej bakteryjne (gronkowiec skórny, gronkowiec złocisty, bakterie Proteus i Pseudomonas). Szacuje się, że częstość występowania tego powikłania to 0,1 - 0,4%. Do głównych objawów ostrego zapalenia wnętrza gałki ocznej należy: silny ból oka, pogorszenie ostrości widzenia oraz przekrwienie spojówki i jej obrzęk. Powikłanie to jest zazwyczaj rozpoznawane w pierwszych dwóch tygodniach po operacji. Leczenie wymaga zastosowania antybiotykoterapii. Antybiotyk może być zastosowany okołogałkowo, jednak w cięższych przypadkach konieczne jest zastosowanie dożylnych antybiotyków. Czasami konieczne bywa również zastosowanie leków sterydowych, które ograniczają stan zapalny gałki ocznej.

Powikłania późne

Powikłania pooperacyjne nie zawsze pojawiają się od razu po operacji. Zdarza się, że ujawniają się dopiero po pewnym czasie. Do najważniejszych późnych powikłań pooperacyjnych należy:

  • przewlekłe pooperacyjne zapalenie wnętrza gałki ocznej - może rozwinąć się nawet do roku po operacji usunięcia zaćmy. Objawy są mniej nasilone, niż w przypadku zapalenia ostrego. Przyczyną zakażenia jest często gronkowiec skórny, a leczenie polega na zastosowaniu antybiotykoterapii;
  • torbielowaty obrzęk plamki - pojawia się kilka miesięcy po operacji. Objawia się przede wszystkim obniżeniem ostrości widzenia. Ryzyko wystąpienia tego powikłania rośnie, gdy podczas operacji doszło do przerwania torebki tylnej soczewki;
  • odwarstwienie siatkówki - jest to rzadkie powikłanie operacji zaćmy. Wystąpieniu tego powikłania sprzyja towarzysząca wysoka krótkowzroczność, odwarstwienia siatkówki w drugim oku, a także odwarstwienia siatkówki w rodzinie pacjenta. Typowym objawem odwarstwienia siatkówki jest zaniewidzenie o charakterze zasłony przed okiem, które z czasem powiększa się. Do wystąpienia tego powikłania predysponuje śródoperacyjne przerwanie torebki tylnej i wypadnięcia ciała szklistego (ciało szkliste wypełnia gałkę oczną);
  • zmętnienie tylnej torebki soczewki - dość częste powikłania pozatorebkowego usunięcia zaćmy. Może mieć charakter zwłóknienia torebki, które objawia się zamgleniem widzenia i spadkiem ostrości wzroku. Zmętnienie tylnej torebki soczewki wymaga dość często leczenia laserowego. Wykorzystuje się w tym przypadku laser neodymowy YAG, za pomocą którego wykonuje się w zmętniałej torebce mały otwór optyczny, dzięki któremu poprawia się jakość widzenia.

Mimo istnienia powikłań pooperacyjnych, nie warto z tego powodu rezygnować z operacji zaćmy. Metody usuwania zaćmy są coraz nowocześniejsze, dzięki czemu powikłania występują naprawdę rzadko.